MAGYAR FEGYVERES ERŐK

 
  DON-KANYAR 1942-43.  
 
     
AZ  I. VILÁGHÁBORÚS HŐSÖK NAPTÁRA Illésfalvi-Maruzs-Szentváry
  AZ  I. VILÁGHÁBORÚ HŐSEINEK ALBUMA
 
Illésfalvi-Maruzs-Szentváry
 

 
A Monarchia magyar Szent Korona országaiból kiegészített gyalogezredei 1914
 
Szentváry-Lukács J.
 

 
A osztrák-magyar haderő Magyar Szent Korona országainak területéről kiegészített tábori vadászzászlóaljai
 
Sőregi Zoltán
 

 
A osztrák-magyar haderő Magyar Szent Korona országainak területéről kiegészített huszárezredei
 
Szentváry-Lukács J.
 
A Magyar Szent Korona országaiból kiegészített tüzéralakulatok Maruzs R.-Szentváry
Műszaki alakulatok Magyarországon 1883-tól napjainkig Illésfalvi Péter

 
A magyar királyi honvéd gyalogezredek adatbázisa 1920-1944 Maruzs Roland

 
A magyar királyi lovasság adatbázisa 1921-1945
 
Sőregi Zoltán
 
  Kerékpáros alakulatok adatbázisa 1921-1945 Sőregi Zoltán
     
  Állománytestek törzsszámnyilvántartása az M.Kir. Honvédségben Maruzs - Szentváry
A Magyar Néphadseregben alkalmazott fedőszámok Illésfalvi-Szentváry
     
  Magyar honvédelmi- és hadügyminiszterek 1848-2010 Szentváry-Lukács J
A Műegyetemi Csendőrzászlóalj 1919-1921 Bálint Ferenc
 
Kárpátalja 1939 hősi halottai
 

Sőregi Zoltán
 
  A marosvásárhelyi m. kir.  27. székely honvéd könnyű hadosztály tiszti és altiszti kara 1940-1945 Berekméri Árpád Róbert
     
A Ludovika akadémián és társintézményeinél avatott tisztek 1920-1944

Hősi halált halt Ludovikás tisztek
Szentváry-Lukács J.

Sőregi Zoltán
 

Honvédségi Rendeletek 1945 Személyes ügyek

Maruzs - Szentváry
     

 
A személyi azonosító jegy (dögcédula)
Maruzs - Szentváry
Hadifogoly táborok helyei a volt Szovjetúnióban Szentváry-Lukács J.
     
  Magyarországi rendjelek és kitüntetések Szentváry-Lukács J.

 
Aranysarkantyús vitézek 1916.12.30.
 
Szentváry-Lukács J.
 
A Vitézi Rend tagjainak névsora 1921-1945 Szentváry-Lukács J.
Magyar Érdem(kereszt)rend adományozások 1924-1945 Szentváry-Lukács J.

 
Szalagsávok 1909-2009
 
Szentváry-Lukács J.
 
  Adatbázis a  M. kir. Honvédség sematizmusai alapján Sőregi-Szentváry