Az Osztrák-Magyar Monarchia gyalogságának
a
magyar  Szent Korona országaiból kiegészített gyalogezredeinek
adatbázisa 1914 tavaszi állapot szerint
 
Az 1867. évi kiegyezés után a külügyek és a hadügyek irányítására, valamint ezek pénzügyeinek fedezésére egy-egy közös minisztérium alakult.
Emellett  Bécsben megszervezték az osztrák császári és királyi honvédelmi minisztériumot  és Budapesten a magyar királyi Honvédelmi Minisztériumot .

A közös gyalogság 102 gyalogezredből állt, ebből 47 a magyar Szent Korona országaiból rekrutálódott. Az ezredek ezredtörzsre, 4 tábori zászlóaljra és pótzászlóalj-keretre tagolódtak.

A magyar királyi honvéd gyalogság 1914 tavaszán 32 ezredből állt, azok  ezredtörzsre, és három tábori zászlóaljra, pótzászlóalj-keretre tagolódtak, a zászlóaljak pedig 4 tábori századra.

A császári és királyi Landwehr 30 gyalog- és 3 országos lövészezredből állt.

 

Cs.és kir. közös gyalogezredek

M.kir honvéd gyalogezredek

ÁllomáshelyekVISSZA

Forrás:
Schematismus für das K.u.k Heer ..... 1914
A magyar királyi honvédség hadrendje
A m.kir. honvédtiszti névkönyv 1914
Ezredtörténetek
Doromby -Reé : A magyar gyalogság