A Magyar Királyi Honvédségben állománytestnek hívták azt az alakulatot vagy katonai szervezetet,
ahol a bevonultatott tényleges katonákat vagy a hivatásos állományba vett tiszteket,
tiszthelyetteseket nyilvántartásba vették.
Az állománytest békében és háborúban egyaránt funkcionálhatott, de az adott katona mozgósítás esetén az állománytesttől átkerülhetett másik alakulathoz is, ezt nevezték csapattestnek.
A HM 63.963/eln. 1. ny. 1943. sz. rendelet értelmében törzsszámnyilvántartást hoztak létre,
amely alapján minden állománytesthez egy törzsszámot rendeltek.
Az 1943. október 1-jétől életbe lépő rendelkezés alapján, az 1944. május 4. és 1945. március 18. között kiadott Honvédségi Közlöny és Honvédségi Rendeletek Személyes Ügyek részében
minden katona neve mellett megtalálhatjuk a törzsszámot. Ez alapján megállapítható az illető állományteste.
 

KERESÉS

VISSZA A FŐLAPRA