Műszaki alakulatok Magyarországon 1883-tól napjainkig

 

Ebben az adatbázisban azok a magyar, ill. magyar kiegészítésű, legalább zászlóalj-szintű műszaki csapattestek szerepelnek, amelyeknek békehelyőrsége Magyarországon volt. Ez alól csak néhány olyan cs. és kir. ezred, vagy zászlóalj a kivétel, amelyekből külön magyar kiegészítésű nem létezett, kötelékeiben azonban mégis sok magyar állampolgárságú személy szolgált. 1883-ban egy Duna menti osztrák kisvárosban, Korneuburg-ban állt fel a cs. és kir. vasútépítő ezred, 1893-tól pedig megszervezték az első cs. és kir. utászzászlóaljakat, amelyek megnevezése 1912-ben árkászzászlóaljra változott.
A Magyar Királyi Honvédségben 1918-ig csak századkötelékben léteztek műszakiak, ezért 1918-ig az utász- és árkászzászlóaljak, valamint az egyéb különleges felkészítésű műszaki zászlóaljak esetében nem írtuk ki a "cs. és kir." jelzőt.

Az első világháború után, a rejtés időszakában különféle nevekkel illették a vasút- és hídépítő alakulatokat, valamint léteztek még a vegyesdandár-közvetlen (1938-tól hadtest-közvetlen) utászzászlóaljak. Ezek mellé szervezték meg 1943-ban a Szabolcs-hadrend szerint hadosztály-közvetlen zászlóaljakat. Mivel 1945-ig a műszakiak fegyvernemnek számítottak, így az oda sorolt vegyiharc-zászlóaljakat is feltüntettük. A második világháború után a műszaki alakulatok már nem képeztek önálló fegyvernemet, csak szakcsapatot, így a vegyvédelmi zászlóaljakat az adatok között már ne keressék.

A Magyar Néphadsereg korszakában bővült a legnagyobbra a műszaki csapatok szervezete. Az érintett zászlóaljak, egységek és magasabbegységek esetében csak a valóságos hadrendi számot adtuk meg, az ún. hadrendi fedőszámot (közismertebb nevén Pf-, vagy MN-szám) a titkosításból eredő sok változtatás miatt mellőztük. Az 1960-as években, a Hátországvédelmi Parancsnokság alárendeltségében megalakított általános műszaki dandár, és a közlekedési műszaki dandár út- és vasútépítő zászlóaljait nem építettük be az adatbázisba, mivel gyakori áthelyezéseik miatt fennállásuk mintegy 20 éve alatt nagyon sok helyen állomásoztak, s ezek a diszlokációk kellőképpen még nincsenek feltárva.

Bár a Folyamőrség, a Flottilla és a különböző tűzszerész, vagy aknakutató alakulatok bizonyos szempontból műszakiaknak tekinthetőek, egyelőre ugyancsak nem lettek feltüntetve.

Nyilvánvaló, hogy az adatok nem teljesek, s nem is feltétlenül pontosak. Amennyiben észrevétele, kiegészítenivalója van -amelyet mindig örömmel fogadunk -, kérjük, írjon levelet.

 

Alakulatok

Állomáshelyek

(A kereső programok Mozilla alatt működnek helyesen)

VISSZA