Hadifogoly táborok a (volt) Szovjetunióban.

A Szovjetunióban több ezer táborból álló  rendszer működött.

1942-1956 között magyarok százezrei voltak kénytelenek különböző lágerben  hosszabb-rövidebb időt eltölteni.
Több mint 200.000 személy örökre ott maradt

1. A hadi események során fogságba esettek gyűjtőtáborok után hadifogoly táborba
2. Szovjet hatóságok általi letartóztatott személyek  internálótáborba
3. A Gulag "javító munkatábor"okba  a szovjet Btk 58. paragrafusa alapján elítélt politikai foglyok kerültek, az ítélet alapján 10-25 évre.

A hadifoglyok idővel életjelet adhattak magukról.
Vöröskeresztes levelezőlapjukon csak a tábor számát –mint postafiók számot- tüntethették fel. Így tényleges tartózkodási helyükről hozzátartózik nem szerezhettek tudomást.

Ez az adatbázis segít abban, hogy a levelezőlapon lévő (láger)szám alapján a tábor helyét megismerjük.

A táborok helyének pontos megjelölését az is nehezíti, hogy időközben több település megszűnt, vagy valamelyik másik település részévé lett, illetve a birodalom felbomlása utáni utódállamok a települések nevét megváltoztatták

Az adatbázis összeállításhoz felhasznált források:
Háborús keresőszolgálat
Hadifogoly adatbázis 700.000 karton
Hadifogoly adatbázis
Varga Éva Mária: Magyagországi hadifoglyok és internáltak....
Krausz Tamás (szerk.): Gulág a szovjet táborrendszer története.

Minden pontosítást és kiegészítést köszönettel kérünk.
 

TOVÁBB A KERESŐHÖZ

VISSZA