Császári és királyi

6. nehéz tábori tarackososztály

 

1912. márc. 1-én az 1908. ápr. 6-án felállított 5. nehéz tarackos osztályból lett.

Állomáshely:

KASSA