FORRÁSOK


A Magyar Érdem(kereszt)rend alapszabálya, és a végrehajtási utasítások
Budapest 1923, 1929, 1933, 1936, 1937, 1939

Felszeghy F.-Rátvay I.-Petrichevich Gy.-Ambrózy Gy.: A rendjelek és kitüntetések történelmünkben
Budapest (é.n) 1943.X.21 után

Tiszti név és címtár Budapest 1924-1944

Honvédségi Közlöny 1924-1945

Budapesti Közlöny 1924-1944

Magyar királyi honvédség és csendőrség névkönyvei 1928-1944

Korabeli sajtó tudósításai

Köszönjük az alábbiaknak, hogy pontosításokat, kiegészítéseket küldtek:
Halasi László

VISSZA A FŐLAPRA