Zábó Imre 1905. 121    
Zábó Lóránt dr. 1913. 292    
Záboji Elemér 1916. 690    
Zabolai Kozma Endre   824    
Zábolyi János dr. 1908. 696    
Záborszky Pál 1917. 911    
Zabraczky Imre 1905. 372    
Zábrák Dezső 1895. 238    
Zaccaria András 1910. 86    
Zách Ferenc 1909. 182    
Zachár Gyula v. 1910. 854    
Zachár Imre 1915. 974    
Zachár László 1909. 1052    
Zachariás György 1897. 947 1063  
Zachoránszky Mihály 1914. 148    
Zács Ferenc 1918. 150    
Zacskó Béla v. 1897. 946    
Zádóczky Béla 1920. 851    
Zádor Alfréd Ernő 1910. 238    
Zádor Béla dr. 1914. 126    
Zádor Endre v.   97    
Zádor Imre v. dr. 1895. 431 584  
Zádor István 1904. 180    
Zádor János   784    
Zádor Jenő   393 790  
Zádor József v. 1898. 219    
Zádor László v. 1893. 1124    
Zádor Rezső   821    
Zádori Ferenc 1912. 1012    
Zádori (Zahorecz) Lajos v. 1890. 426    
Zádori Sándor 1921. 934    
Zádory András   408 409  
Zádory Bertalan 1912. 1012    
Zádory Ernő   296    
Zadracecz? Zadravecz? Elek 1922. 1107    
Zag Lajos 1919. 1115    
Zágon György dr. 1913. 181 1022  
Zágon János 1919. 1029    
Zágoni József 1914. 370 1075  
Zágoni Vilmos 1919. 838    
Zágony Sándor 1913. 642    
Zagyva Lajos 1911. 491    
Zagyvai Sándor 1903. 18    
Záhonyi Arzén   193 281  
Záhonyi Győző 1913. 238    
Záhonyi István dr. (Mikovics) 1916. 389    
Zahorán János 1912. 1024    
Zahorán János 1919. 1074    
Zahoránszki István 1907. 649    
Zahoránszky András 1909. 641    
Zahoránszky László 1891. 454    
Zahoránszky Sándor 1912. 623    
Záhorszky Dezső 1910. 33    
Zahradnitzky László 1911. 499    
Zajki György 1915. 754    
Zajki László 1916. 627    
Zajtai Antal 1916. 881    
Zajzon Jenő   103    
Zajzon Zoltán 1907. 238    
Zákány Zoltán 1910. 986    
Zákányi László (Háger) 1913. 623    
Zakár Béla 1918. 963    
Zakar Ferenc 1908. 546    
Zakar Ferenc 1912. 518    
Zakar Gábor dr. 1909. 416    
Zakar József dr. 1911. 732    
Zakar Sándor 1921. 554    
Zakariás Bálint 1895. 1012    
Zakariás Gábor 1922. 715    
Zakariás Gerő 1894. 577    
Zakariás Gyula 1892. 216    
Zakariás István v. 1897. 433    
Zakariás János 1895. 258    
Zakariás János 1914. 318    
Zakariás Jenő v.   284    
Zakariás Károly 1902. 579    
Zakariás László 1888. 258    
Zákó András n. 1898. 727    
Zakócs János 1917. 1114    
Zákonyi Zoltán 1917. 631    
Zala Dezső 1898. 258    
Zala György 1902. 9    
Zala Zoltán 1896. 219    
Zalai Antal 1915. 34    
Zalai György 1895. 238 593  
Zalai Imre 1913. 150    
Zalai József 1912. 194    
Zalai Lajos 1892. 202    
Zalán Pál 1911. 975    
Zaláni Béla 1898. 216 1049  
Zalasdy Ferenc   247    
Zalavári (Zenk) Alajos 1919. 1030    
Zalavári Ferenc 1920. 91    
Zalavári László 1898. 1120    
Zalaváry (Zala) István 1898. 1002    
Zalay Géza 1910. 611 728  
Zalay György   109    
Zalay Tamás 1914. 664 933 957
Zalezsák Ferenc 1915. 84    
Zalka István 1920. 642    
Zalka János   771    
Zalka László 1919. 88    
Zamaróczy Jenő v. 1891. 109 202  
Zámba István 1919. 550    
Zámbó Béla 1916. 635 985  
Zámbó László 1924. 911    
Zámbori István 1920. 810    
Zámbory Árpád   247    
Zámbory Endre 1888. 662    
Zámbory Pál 1895. 238    
Zámoly (Zügler) János v. 1890. 427    
Zámolyi Ferenc   507    
Zámolyi Miklós 1915. 124    
Zámory Béla 1915. 1040    
Zámory Károly v. 1887. 202    
Zámory Sándor (Zezulka) 1887. 216    
Zán Zoltán 1920. 915    
Zana János 1918. 969    
Zana Lajos 1910. 473    
Zánk Kálmán 1910. 238    
Zankó Ernő v.   282    
Zanyi Károly 1918. 1034    
Zapády Tibor 1913. 360    
Zaparkanszky Zoltán   158    
Zapp Béla 1921. 551    
Zara József 1922. 312    
Zarándi József   92    
Zarándi Vilmos 1915. 560 882  
Záray Emil 1892. 955    
Zárday Imre dr. 1902. 822    
Záreczky László 1920. 714    
Zarkóczy Zoltán 1899. 238    
Zarnóczi Mihály v. 1893.  59    
Zárug István 1912. 1101    
Zászlós János 1911. 280    
Zathureczki János 1915. 155    
Zathureczky Arthur 1893. 577    
Zathureczky István 1895. 459    
Zathureczky János 1915. 70    
Zátrok Sándor 1918. 563    
Zatureczky Álmos dr. 1887.  427    
Zatykó András 1921. 960    
Zavadkay (Zavatzky) Pál v. 1891. 427    
Zavarkó Ferenc 1911. 81    
Zavarkó Ferenc 1912. 154 1087  
Zavaros Nándor 1883. 1065    
Zavilla Aladár dr. 1894. 584    
Zavilla Viktor   460    
Závodi Gyula   361    
Závodszki József 1919. 78    
Závodszky István 1903. 876    
Závodszky Károly n. 1921. 881    
Zawatowszky Fedor 1897. 238