Stepaich Péter 1920. 879      
Stépán Antal 1891. 435      
Stepán Kálmán 1919. 106      
Stépán Lajos 1913. 470      
Stépán László n.   527      
Stépán Pál dr. 1919. 53 881    
Stéphán László 1909. 395      
Stepp Henrik 1914. 659      
Sternád László 1913. 233      
Sternát Miklós 1922. 940      
Sternberg Antal gr.   156      
Sterr Rudolf József 1915. 643      
Stettner Pál 1909. 262      
Steuer József 1910. 1034      
Stevka Zoltán 1922. 853      
Steyer Frigyes 1917. 799      
Steyer Gáspár 1920. 936      
Steyer Lajos 1913. 718      
Steyer Péter 1894. 589      
Stibel Péter 1884. 129      
Stibor Gusztáv   752      
Stich József 1922. 1113      
Stickel Gyula 1920. 370 866    
Stickl Jakab 1920. 1088      
Stienitzka Alfréd 1893. 712      
Stier István 1915. 149 522    
Stifter Miklós 1915. 949      
Stiglmayer Mihály 1907. 234      
Stimm Lajos 1889. 214      
Stingl Mihály 1897. 234      
Stipsicz Ferenc br. 1914. 879      
Stipsicz István br. 1912. 190 555 834 852
Stipsicz Károly br. 1910. 1102      
Stirbu László 1920. 119      
Stitz János dr. 1897. 234      
Stobitzer József 1920. 106      
Stocher Ede 1920. 83      
Stocker Dezső 1892. 817      
Stocker Ferenc 1914. 93      
Stocker Ferenc 1921. 556      
Stocker Lajos 1912. 668      
Stocker Vilmos 1916.  627      
Stóhl Lajos dr. 1896. 430      
Stojalowsky László n. 1913. 664 832 957  
Stojanov Milán 1889. 282 784 946  
Stojanovits Lajos 1891. 214      
Stolc Nándor 1898. 589      
Stolcz Zsigmond dr. 1892. 423      
Stolhofer Béla 1911. 1014      
Stollár Gábor 1897. 1000      
Stomfai László   161      
Stoy Raimond 1880. 946      
Stráhl József 1920. 34      
Strakovics István 1919. 118      
Strammel István 1920. 83      
Stranszky Géza 1895. 1010      
Stranszky Károly 1913. 950      
Strassburger Gyula 1896. 674      
Strasser János 1910. 191      
Strasser László   743      
Strassner Nándor 1915. 75      
Strassner Tódor 1895. 1009      
Straub Sándor dr. 1889. 528      
Strausz Gyula 1912. 256      
Strausz János 1922. 780      
Strausz László Béla 1911. 126      
Strausz Tibor 1911. 677      
Streicher Andor dr. 1887. 427      
Streit Béla 1888. 1017      
Streit Ferenc 1894. 214      
Strenner Károly 1919. 242      
Stribik István 1920. 466      
Strisch Géza 1919. 897      
Strobel Antal 1915. 675      
Stróbl Alajos 1920. 360      
Stróbl Antal 1919. 86      
Strohmayer Károly 1909. 1007      
Strommer Miklós 1919. 181      
Stromp Ervin 1907. 449      
Stromp Lajos 1900. 639      
Stromszky Dénes 1899. 234      
Stromszky Oszkár   743      
Strömpf Rudolf 1917. 1032      
Strömpl Gábor dr.   555      
Strömpl János dr. 1895. 592      
Stubenberg Pál gr.   299      
Stuber István dr. 1903. 499      
Stubnya Dezső 1899. 214      
Stubnya Viktor 1891. 234      
Studer Gyula 1919. 485      
Stuller János 1920. 91      
Stummer Albert 1919. 965      
Stummer József 1912. 728      
Stumpf Antal 1898. 48      
Stunda Mihály 1921. 1080      
Stur Dénes 1905. 694      
Stur Iván 1896. 214      
Sturek Emil 1909. 762      
Sturm Dénes   135 405    
Sturm Vilmos 1914. 181      
Sturmann György 1912. 234      
Sturza Károly 1898. 361      
Styaszni Márton 1919. 942      
Styeták József 1905. 537      
Suba Géza 1909. 570      
Suba László 1913. 635      
Subert Péter 1922. 938      
Subi József 1922. 940      
Subicz Imre 1916. 729 815 823  
Subicz László 1912. 376      
Such András 1913. 959      
Such András 1918. 469 961    
Suchanek János dr. 1890. 214      
Suchy Lajos 1906. 214      
Sudár Béla   160      
Sudár Emil 1916. 954      
Sudár Géza 1918. 685      
Sudár Imre 1917. 760      
Sudár József 1912. 1105      
Suecz László 1917. 968      
Sugár Béla 1919. 968      
Sughó Antal 1912. 675      
Suha János 1919. 312      
Suhaj András 1921. 120      
Suhajda András 1914. 48      
Suhajda Dénes v. 1893. 214      
Suhajda Gábor 1913. 979      
Suhajda József 1918. 544      
Suhajda Károly 1895. 219      
Sujánszky István 1921. 751      
Sukály György 1914. 335      
Sulák Rudolf 1915. 1126      
Sullay Mihály   514      
Sulyán György 1910. 315      
Sulyok András 1919. 269      
Sulyok István 1920. 177      
Sulyok László dr. 1909. 1078      
Sulyok Pál 1922. 1130      
Sulyok Papp Miklós 1914. 630      
Sulyok Sándor dr. 1884. 817      
Sumi József 1912. 189      
Sumlicz István 1897. 429      
Supala János   4      
Surányi György 1895. 432      
Surányi János 1921. 720      
Surányi Kálmán dr. 1911. 657      
Surányi Károly 1909. 154      
Surányi Károly 1910. 694      
Surányi Sándor v.   161      
Suri Albert 1920. 934      
Suri József 1909. 841      
Surján János 1920. 15      
Surjánszky Géza   444      
Sury Lajos 1914. 256      
Susányi István 1917. 758      
Susich József   745      
Susits Lóránd dr. 1895. 589      
Suska László 1921. 917      
Suskó Ferenc 1919. 336      
Susmann György 1919. 935      
Suszták Sándor 1921. 870      
Suta Endre 1919. 687      
Suta György 1917. 1112      
Suta György 1922. 1116      
Sutka Ede 1920. 313      
Sutka János 1912. 561      
Sutka Simon  1920. 781      
Suttai János 1913. 31 288 462 994
Südi Zoltán v. 1916. 652      
Süke József   824      
Süki József 1920. 935      
Sükösd György 1908. 739      
Sükösd Mihály dr. n. 1899. 333      
Süle Ferenc 1913. 345      
Süle Ferenc 1919. 468      
Süle József dr.   503      
Süle Károly 1913. 73      
Süle Lajos 1920. 361      
Süle Pál dr.   791      
Süli Gáspár v. 1895. 434      
Süli József 1898. 611      
Süllei Ferenc 1910. 552      
Sülyi Károly dr. 1912. 333      
Sümeghi Antal   545      
Sümeghy Adorján 1895. 302      
Sümeghy Géza 1916. 1023      
Sümeghy István 1907. 732      
Sümeghy László 1913. 640      
Sümeghy László 1915. 636 1072    
Sümeghy Sándor 1900. 234      
Sümegi József 1917. 329 341    
Sümegi Pál 1915. 686 1038    
Sürge Lajos 1920. 83      
Sürger István 1920. 1115      
Sűrű Béla 1921. 751      
Sütő Balázs 1913. 540      
Sütő Dezső 1918. 1091      
Sütő István 1899. 139      
Sütő István 1920. 510      
Sütő István   51 672 837  
Sütő János 1907. 77      
Sütő János 1920. 916      
Sütő Károly 1900. 1011      
Sütő Lajos 1890. 426 1003    
Sütő Miklós 1910. 812      
Sütő Sándor 1897. 486      
Sütő-Nagy Jenő 1908. 880      
Süveg Béla 1922. 811      
Süveges Gyula 1917. 541 959    
Süveges István 1898. 234 655    
Süveges József 1920. 74      
Süveges Kálmán 1915. 1114      
Süvegh Géza 1913. 1053      
Sváb-Kovács István 1917. 728      
Svarcz János 1917. 336      
Svastits Géza 1896. 234 430    
Svehla Gyula dr. 1888. 201      
Svetics Lajos 1908. 1105      
Sviderszky Kálmán   802      
Sybó Gábor Dr. 1885. 460      
Sylveszter Gábor 1901. 1034      
Syposs István 1909. 854