Kovács Tibor 1909. 227    
Kovács Tibor 1919. 1107    
Kovács Tibor 1920. 906    
Kovács Tihamér 1906. 44    
Kovács Vendel 1917. 759    
Kovács Vilmos 1914. 253    
Kovács Vilmos 1921. 679    
Kovács Vince 1920. 809    
Kovács Zoltán 1892. 822    
Kovács Zoltán 1895. 582    
Kovács Zoltán 1913. 1024 1073  
Kovács Zoltán 1914. 902    
Kovács Zoltán 1916. 644    
Kovács Zoltán 1918. 641    
Kovács Zoltán 1920. 1076    
Kovács Zoltán 1921. 369    
Kovács Zoltán   745    
Kovács Zoltán dr. 1886. 902    
Kovács Zoltán dr. 1906. 697    
Kovács Zoltán dr. 1913. 1023    
Kovács Zsigmond 1887. 600    
Kovács Zsigmond 1916. 150    
Kovacsevics Pál 1921. 958    
Kovácsffy Arnold v. 1892. 569    
Kovácsházy Frigyes 1914. 227    
Kovácsházy Károly 1917. 644    
Kovacsics István 1920. 369    
Kovacsics Máté 1900. 253    
Kovácsics Miklós 1912. 512 735  
Kovacsics Vince 1893. 209    
Kovács-Nagy László 1919. 262 412  
Kovacsóczy István 1908. 659    
Kovácsy Gyula 1913. 31    
Kovácsy Zoltán   742    
Kovalcsik László 1907. 309    
Kovalek Dezső 1919. 77    
Kovalik János 1899. 681    
Kovalik Kornél 1888. 1010    
Kovalovszki József 1893. 426    
Kovalszky Jenő 1895. 945    
Koválszky Károly 1905. 318    
Kovalszky Zoltán 1920. 1096    
Kovály Mihály 1919. 911    
Kovarcz Zoltán   521    
Kovásznai Antal 1914. 1114    
Kovásznai Gábor dr. 1887. 426    
Kovásznay István 1917. 801    
Kovásznay László 1892. 209    
Kovásznay-Bogdány Béla dr. 1910. 499 610  
Kovásznay-Szász Mihály v.   521    
Kovászy Elemér 1896. 1007    
Kováts Alajos 1898. 227    
Kováts Albert v. 1897. 434    
Kováts Andor 1885. 253    
Kováts Andor 1897. 227    
Kováts Andor 1917. 350    
Kováts Árpád dr. 1915. 360 1041  
Kováts Béla 1895. 608    
Kováts Béla 1909. 322    
Kováts Endre 1888. 602    
Kováts Endre 1896. 209    
Kováts Gyula 1891. 1025    
Kováts Imre 1917. 642    
Kováts István 1893. 200    
Kováts István 1896. 429    
Kováts István 1896. 526    
Kováts István 1913. 977    
Kováts István 1913. 715    
Kováts István 1914. 628    
Kováts István v. 1922. 1116    
Kováts János   337 746  
Kováts Jenő 1889. 209    
Kováts Jenő 1894. 582    
Kováts József 1888. 436    
Kováts József 1908. 1012    
Kováts József 1913. 241    
Kováts Kálmán 1916. 331    
Kováts Kálmán dr. 1912. 897    
Kováts Károly János 1914. 973    
Kováts Lajos 1888. 227    
Kováts Lajos 1898. 227    
Kováts Lajos Béla 1891. 596    
Kováts László 1905. 49    
Kováts László dr. 1912. 613    
Kováts Nándor 1921. 985    
Kováts Ödön 1918. 1070    
Kováts Pál dr. 1894. 587    
Kováts Sándor 1895. 218    
Kováts Tibor 1911. 762    
Kováts Zoltán 1898. 651    
Kovátsay István   791    
Kováts-Megyesi János   38?    
Kovcsin Péter 1920. 86    
Kovencz János 1911. 543    
Kovencz József   821    
Kovitár Miklós   551    
Kovordanyi György 1917. 761    
Kozák András dr. 1912. 1047    
Kozák Frigyes 1906. 902    
Kozák János 1917. 332    
Kozák János 1919. 961    
Kozák József 1921. 807    
Kozák Miklós 1912. 985    
Kozák Sándor 1922. 813    
Kozálik Ernő 1897. 196    
Kozán Imre 1897. 588    
Kozár Elemér   97 532 1096
Kozár Tibor 1903. 227    
Kozári Sándor 1912. 352    
Kozárits György 1897. 218    
Kozáry Ferenc   384    
Kozáry Géza v. 1917. 643    
Kozáry Gyula (Katreiner) 1890. 631    
Kozáry József 1892. 209    
Kozelka Tivadar 1895. 433 1007  
Kozics Gyula 1916. 34    
Kozlovszky István 1885. 209    
Kozma András 1920. 783    
Kozma Béla 1908. 110    
Kozma Béla 1921. 550 1083  
Kozma Endre dr. 1913. 1098    
Kozma Endre Márton 1916. 643    
Kozma Endre v. 1919. 272    
Kozma Ferenc 1911. 933    
Kozma Ferenc 1920. 917    
Kozma Ferenc   363 894 896
Kozma Ferenc dr. 1914. 986    
Kozma Ferenc v.   108    
Kozma Géza 1893. 209    
Kozma Géza   166 337  
Kozma György   555    
Kozma György Rudolf 1888. 589 614  
Kozma Imre 1915. 644    
Kozma István 1891. 200    
Kozma István   792    
Kozma István v. n. 1896. 1123    
Kozma János 1887. 423    
Kozma János 1920. 1096    
Kozma József 1916. 78    
Kozma József 1919. 719    
Kozma József 1920. 568    
Kozma Károly 1899. 673 1022  
Kozma Lajos n.   282    
Kozma László 1919. 410    
Kozma László  1920. 908    
Kozma Mihály 1921. 447    
Kozma Miklós 1916. 1038    
Kozma Sándor 1885. 584    
Kozma Sándor 1920. 782    
Kozma Zoltán 1922. 779    
Kozma Zoltán  1903. 253    
Kozma Zoltán v. n. 1891. 905    
Kozony Béla 1918. 272    
Kozsa János 1905. 554    
Kozsik József 1911. 985    
Kozsurek József   540