Állomáshelyek:

MAROSVÁSÁRHELY

Szamosújvát

Kiegészítési terület::

Szolnokdoboka, Brassó, Háromszék, Nagyküköllő,
Kiskükölő, csík, Udvarhely, Alsófehér, Hunyad.
Szeben, Kolozs, Szilágy, Marostorda,
Tordaaranyos, Fogaras
vármegyék.