Állomáshelyek:

BRASSÓ

Höltövény,  Erzsébetváros, Vidombák,
Feketehalom, Keresztényfalva, Medgyes

Kiegészítési terület::

Hunyad, Szeben, Fogaras, Háromszék, Nagyküküllő,
Kisküküllő, Tordaaranyos, Kolozs, Szilágy,
Szolnokdoboka, Besztercenaszód, Marostorda,
Csík, Udvarhely, Háromszék, Alsófehér
vármegyék