Állomáshelyek:

ARAD

Kassa, Pancsova, Nagykikinda

Kiegészítési terület::

Nógrád, Heves, Borsod, Abauj-Torna, Gömör, Zólyom,
Szepes, Liptó, Árva, Sásos, Zemplén, Ung,
Bereg, Máramaros, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár
vármegyék