A honvéd lovasság tagozódása és szervezete
a Magyar Királyi Honvédségben

Az I. világháborút lezáró trianoni békediktátum korlátozó rendelkezései a magyar lovasság létszámát négy huszárezredben és hét vegyesdandárközvetlen huszárszázadban korlátozták. A sereglovasságot jelentő huszárezredek ekkor 6-700 fős békelétszámmal rendelkeztek, mindegyikük ezredtörzsből és két osztályból állt, osztályonként egy karabélyos- és egy géppuskás századdal. Ezred közvetlen alosztályként kezdetben egy árkász- és egy távbeszélő szakasz (1927-től század), majd 1935-től egy 7,5 cm-es 15/31 mintájú lovas könnyű ágyús szakasz szerepelt hadrendjükben.
A vegyesdandárközvetlen huszárszázadok a honvédség csapatlovasságát alkották, 1928.10.1-1938.10.01. között egyben a huszárosztályok másik karabélyos századát képezték, ehhez igazodott állomáshelyük is. Rejtési okok miatt csendőrlovas alosztályokként szerepeltek a hadrendben, névlegesen a Belügyminisztérium állományába tartoztak.
A huszárezredek békelétszámát 1928-tól 48 tiszt és 658 huszár, ezen belül a csendőrlovas alosztályokét 5 tiszt és 95 huszár jelentette.

Az 1938-ban meghirdetett győri program, majd Magyarország fegyverkezési egyenjogúságának elismerése a huszárság számára lehetővé tette a mennyiségi és minőségi fejlesztéseket. A Huba-hadrend életbe lépésével a huszárezredek gépvontatású páncéltörő ágyús századot kaptak. Az ezredek békeállományát egyebek mellett 66 tiszt, 130 altiszt, 163 sortisztes és 1097 huszár alkotta.
1939.01.23-ával a vegyesdandárközvetlen huszárszázadok hadtest közvetlen huszárszázadokká alakultak, létszámuk 165 főre emelkedett. Az újonnan alakult hadtestek számára is megszervezték őket, valamint felállították a hegyi huszárszázadokat.
A magyar katonai felső vezetés, levonva az 1941 nyarán lezajlott hadműveletek tanulságait, jelentős mértékben átszervezte a magyar sereglovasságot. Így 1943.10.01-jétől az 1. huszárezred feloszlott, a megmaradt három ezredből számos további alakulattal kiegészítve megszervezték az 1. lovashadosztályt (megszüntetve az addigi dandárszervezetet). A hadtest közvetlen huszárszázadok megszűntek, személyi állományukból, lovaikból és felszerelésükből megszervezték a gyaloghadosztályok felderítő osztályainak lovasított részeit.

A keresőfelület segítséget nyújt a magyar királyi honvéd lovasság területi elhelyezésének pontos megismeréséhez alakulatok, valamint helyőrségek szerint.

Észrevételeit, kiegészitéseit kérjük irja meg.