Császári és királyi  96.  gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtulajdonos: Ferdinánd román trónörökös

Hadkiegészítő kerület: Károlyváros

Ezredtörzs
Pk.: Pilar Stephan ezr.
Pétervárad
I. zászlóalj Pétervárad
II. zászlóalj Nevesinje
III. zászlóalj Pétervárad
IV. zászlóalj Károlyváros

1918 október 25.-én
az olasz hadszintéren a Piave-nál
a Isonzo hadsereg XXII, hadtest  58.hadosztály 115. dandár kötelékében

VISSZA