Császári és királyi  85.  gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtulajdonos: kis-demeteri Gaudernák József lovasssági tábornok

Hadkiegészítő kerület: Máramarossziget

Ezredtörzs
Pk.: Bolberitz Oszkár v. Bleybach ezr.
Lőcse
I. zászlóalj Lőcse
II. zászlóalj Máramarossziget
III. zászlóalj Rogatica
IV. zászlóalj Lőcse

1918 október 25.-én
az olasz fronton Asiagno-nál
a 11. hadsereg XIII. hadtest 27.hadosztály 54. dandár kötelékében

VISSZA