Császári és királyi  78.  gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtulajdonos: Gerba Rajmund gyalogsági tábornok

Hadkiegészítő kerület: Eszék

Ezredtörzs
Pk.: Plivelic Anton ezr.
Eszék
I. zászlóalj Brod
II. zászlóalj Eszék
III. zászlóalj Eszék
IV. zászlóalj Petrinja

1918 október 25.-én
az olasz fronton a Cordignano-nál
az 6. hadsereg 36.hadosztály 71. dandár kötelékében

VISSZA