Császári és királyi  76.  gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtulajdonos: báró Salis-Soglio Dániel táborszernagy

Hadkiegészítő kerület: Sopron

Ezredtörzs
Pk.: Boeriu Johann ezr.
Esztergom
I. zászlóalj Sopron
II. zászlóalj Esztergom
III. zászlóalj Trebinje
IV. zászlóalj Esztergom

1918 október 25.-én
az olasz fronton a Piavé-nál
az Isonzó hadsereg XXII. hadtest 14.hadosztály 28. dandár kötelékében

VISSZA