Császári és királyi  67.  gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtulajdonos: báró krajovai és topolyai Kray Pál táborszernagy

Hadkiegészítő kerület: Eperjes

Ezredtörzs
Pk.: Kleinschrodt Auguszt ezr.
Bécs
I. zászlóalj Bécs
II. zászlóalj Bécs
III. zászlóalj Bécs
IV. zászlóalj Eperjes

1918 október 25.-én
olasz fronton Asiago-nál
a 11.  hadsereg XIII. hadtest 27.hadosztály 54. dandár kötelékében

VISSZA