Császári és királyi  66.  gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtulajdonos: Péter Ferdinánd főherceg vezérőrnagy

Hadkiegészítő kerület: Ungvár

Ezredtörzs
Pk.: Geőcz Virgil ezr.
Ungvár
I. zászlóalj Kassa
II. zászlóalj Gorazde
III. zászlóalj Ungvár
IV. zászlóalj Ungvár

1918 október 25.-én
szállítás közben Ukrajnából a Balkánra
a 11. német hadsereg 15.hadosztály 29. dandár kötelékében

VISSZA