Császári és királyi  5.  gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtulajdonos: báró Klobucar Vilmos lovassági tábornok

Hadkiegészítő kerület: Szatmárnémeti

Ezredtörzs
Pk.: Frauenberger Julius  ezr.
Eperjes
I. zászlóalj Eperjes
II. zászlóalj Rogatica
III. zászlóalj Szatmárnémeti
IV. zászlóalj Kisszeben

1918 október 25.-én
Metz és Verdun között
a 5. német hadsereg XVIII. hadtest 1.hadosztály 1.dandár kötelékében

VISSZA