Császári és királyi  53.  gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtulajdonos: Dankl Győző lovassági tábornok

Hadkiegészítő kerület: Zágráb

Ezredtörzs
Pk.: oraviczabányai Mahr Ferenc ezr.
Zágráb
I. zászlóalj Zágráb
II. zászlóalj Zágráb
III. zászlóalj Zágráb
IV. zászlóalj Foca

1918 október 25.-én
olasz fronton Cordignano-nál
a 6. hadsereg  36.hadosztály 72. dandár kötelékében

VISSZA