Császári és királyi  50.  gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtulajdonos: Frigyes badeni nagyherceg

Hadkiegészítő kerület: Gyulafehérvár

Ezredtörzs
Pk.: szapári Baitz Károly ezr.
Gyulafehérvár
I. zászlóalj Gyulafehérvár
II. zászlóalj Gyulafehérvár
III. zászlóalj Gyulafehérvár
IV. zászlóalj Stolnac

1918 október 25.-én
olasz fronton Hétközség fennsík
a 10. hadsereg Havasigyopár hadtest  19.hadosztály 38. dandár kötelékében

VISSZA