Császári és királyi  43.  gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtulajdonos: Rupprecht bajor trónörökös

Hadkiegészítő kerület: Karánsebes

Ezredtörzs
Pk.: Schlichtig Ludwig ezr.
Fehértemplom
I. zászlóalj Fehértemplom
II. zászlóalj Karánsebes
III. zászlóalj Fehértemplom
IV. zászlóalj Fehértemplom

1918 október 25.-én
olasz fronton Monte Pertica-tól északkeletre
a Bellunoi csoport I.hadtest  17.hadosztály 34. dandár kötelékében

VISSZA