Császári és királyi  31.  gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtulajdonos: Pucherna Edvard gyalogsági tábornok

Hadkiegészítő kerület: Nagyszeben

Ezredtörzs
Pk.: Salamon Heinrich ezr.
Nagyszeben
I. zászlóalj Nagyszeben
II. zászlóalj Nagyszeben
III. zászlóalj Spalato
IV. zászlóalj Nagyszeben

1918 október 25.-én
olasz fronton Trient-től északkeletre
a 11.hadsereg  16.hadosztály 32. dandár kötelékében

VISSZA