Császári és királyi  29.  gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtulajdonos: báró Laudon Ernő tábornagy

Hadkiegészítő kerület: Nagybecskerek

Ezredtörzs
Pk.: Sperl Emil v.Raabthal ezr.
Temesvár
I. zászlóalj Nagybecskerek
II. zászlóalj Temesvár
III. zászlóalj Temesvár
IV. zászlóalj Temesvár

1918 október 25.-én
olasz fronton Vittorió-tól keletre
a 6. hadsereg  34. hadosztály 68. dandár kötelékében

VISSZA