Császári és királyi  26.  gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtulajdonos: Schreiber Győző táborszernagy

Hadkiegészítő kerület: Esztergom

Ezredtörzs
Pk.: Mark Joseph ezr.
Győr
I. zászlóalj Győr
II. zászlóalj Esztergom
III. zászlóalj Győr
IV. zászlóalj Gorazde

1918 október 25.-én
olasz fronton Asiagó-tól nyugatra
a 11.hadsereg III. hadtest  52. hadosztály 103. dandár kötelékében

VISSZA