Császári és királyi  25.  gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtulajdonos: Pokorny Ármin lovassági tábornok

Hadkiegészítő kerület: Losonc

Ezredtörzs
Pk.: Horváth László ezr.
Losonc
I. zászlóalj Losonc
II. zászlóalj Losonc
III. zászlóalj Losonc
IV. zászlóalj Gorazde

1918 október 25.-én
olasz fronton Asiagó-nál
a 11.hadsereg XIII. hadtest  27. hadosztály 53. dandár kötelékében

VISSZA