Császári és királyi  23.  gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtulajdonos: I. Lajos Vilmos baden-badeni őrgróf, altábornagy

Hadkiegészítő kerület: Zombor

Ezredtörzs
Pk.: Pflanzer Wilhelm ezr.
Budapest
I. zászlóalj Budapest
II. zászlóalj Budapest
III. zászlóalj Budapest
IV. zászlóalj Zombor

1918 október 25.-én
a Balkánon a Tuzla környékén
a Kövess csoport  32.hadosztály 64. dandár kötelékében

VISSZA