Császári és királyi  19.  gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtulajdonos: Ferenc Ferdinánd főherceg lovassági tábornok

Hadkiegészítő kerület: Győr

Ezredtörzs
Pk.:  lovag spondalungai Metz Rudolf ezr.
Tolmein
I. zászlóalj Sesana
II. zászlóalj Tolmein
III. zászlóalj Győr
IV. zászlóalj Karfreit

1918 október 25.-én
olasz fronton Piave-nél
a Isonzó hadsereg VII. hadtest  33.hadosztály 66. dandár kötelékében

VISSZA