Császári és királyi  16.  gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtulajdonos: báró Giesl Artúr lovassági tábornok

Hadkiegészítő kerület: Belovár

Ezredtörzs
Pk.: Verkljan Martin ezr.
Bécs
I. zászlóalj Bécs
II. zászlóalj Bécs
III. zászlóalj Bécs
IV. zászlóalj Belovár

1918 október 25.-én
olasz fronton Cordignano-nál
a 6. hadsereg  36.hadosztály 72. dandár kötelékében

VISSZA