Császári és királyi  101.  gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtulajdonos: báró bruckhemi Drathschmidt Károly gyalogsági tábornok

Hadkiegészítő kerület: Békéscsaba

Ezredtörzs
Pk.: Grallert Konrad ezr.
Nagyvárad
I. zászlóalj Nagyvárad
II. zászlóalj Trebinje
III. zászlóalj Békéscsaba
IV. zászlóalj Nagyvárad

1918 október 25.-én
az olasz hadszintéren Levico-nál
a 11. hadsereg  5.hadosztály 9. dandár kötelékében

VISSZA