Magyar királyi gyulai 2. honvéd gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtörzs
Pk.: vinczfalvi Vincz Sándor ezr.
Gyula
I. zászlóalj Gyula
II. zászlóalj Gyula
III. zászlóalj AradVISSZA