Magyar királyi budapesti 29. honvéd gyalogezred
1914 tavaszán

Ezredtörzs
Pk.: Ehmann József ezr.
Budapest
I. zászlóalj Budapest
II. zászlóalj Budapest
III. zászlóalj Jászberény

1918 október 25.-én
olasz fronton Brenta-könyöktől keletre
a XXVI. hadtest 40. gy.ho. 79. h.gyd. kötelékében

Irodalom:
A m.kir. budapesti 29. gyalogezred és a magyar királyi 29. népfölkelő gyalogezred emlékkönyve Bp.1936
Wodlutschka Károly, Freissberger Gyula: A 29. honvéd gyalogezred története I.

VISSZA